GMINA KOCZAŁA W STATYSTYKACH USC

16 lut, 2023 | Koczała

O 39 osób spadła ilość stałych mieszkańców gminy Koczała, a Maja – to najpopularniejsze imię wśród nowo narodzonych dzieci. Urząd Stanu Cywilnego w Koczale przestawił statystyki za rok 2022. Zestawiliśmy je z danymi za rok 2021.

W roku 2022 w Koczale urodziło się 22 dzieci – to o 7 mniej niż w roku 2021. W gronie nowo narodzonych było 14 chłopców i 8 dziewczynek. Dla porównania, w roku 2021 proporcje były inne. Wówczas urodziło się 8 chłopców i aż 21 dziewczynek. Najbardziej popularne imię nadawane w Koczale to Maja. W 2021 roku takie imię wybrano dla trzech dziewczynek. W 2022 roku popularnością cieszyły się imiona Kacper i Mia. Tak nazwano dwóch chłopców i dwie dziewczynki.

Na stałym poziomie utrzymała się ilość zgonów. Zarówno w roku 2021, jak i 2022 zmarło 29 osób. W 2021 roku w gminie Koczała zawarto 8 związków małżeńskich, z czego 5 to śluby konkordatowe. W 2022 ślubów było o 5 więcej, z czego 7 to śluby cywilne i 6 to śluby konkordatowe.

W obu analizowanych latach nie zanotowano ani jednego jubileuszu związanego z 50-leciem małżeństwa. Nie było też jubileuszy o większym stażu małżeńskim. W porównaniu do roku 2021 zmniejszyła się też ilość mieszkańców na stałe zamieszkujących gminę Koczała. W 2021 było ich 3177. W 2022 to 3138 osób.

 

grafika: pixabay.com

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content