FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE BRUSY

4 wrz, 2022 | Brusy

Ponad 840 tysięcy złotych wynosić będzie przyszłoroczny fundusz sołecki w Gminie Brusy. Samorząd ustalił już podział środków na poszczególne sołectwa. Od 5 września ruszą zebrania sołeckie, podczas których, to mieszkańcy zdecydują na co owe pieniądze przeznaczyć.

 Fundusz sołecki to coś w rodzaju budżetu sołectwa. Pieniądze przyznawane są z budżetu gminy. Wysokość funduszu zależy od wielkości sołectwa. Są to środki na poziomie od 16 do prawie 63 tysięcy złotych.

– Propozycje wydatkowania pieniędzy zazwyczaj składane są przez sołtysów i rady sołeckie, ale to również mogą być grupy inicjatywne. Dobrą praktyką jest to, jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, żeby to przedyskutować z sołtysami. – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Pieniądze z funduszu mogą być przeznaczane na drobne inwestycje, konserwacje i realizację inicjatyw w obrębie danego sołectwa. Wszystko musi się jednak mieścić w budżecie funduszu.

– Chcemy, żeby to było wykorzystane pożytecznie. Często sołectwa proponują kwoty kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych na duże, znacznie droższe inwestycje. A to nie ma sensu, ponieważ tak mała kwota nie pozwala ani zrealizować, ani nawet rozpocząć takiej inwestycji. Wnioski, które są złożone, muszą być tak skalkulowane, aby wnioskowana kwota pokrywała dane przedsięwzięcie  – wyjaśnia burmistrz.

Najlepiej jeżeli pieniądze są przeznaczane na poprawę estetyki wsi. Warto też pamiętać, że inicjatywy inwestycyjne wiążą się też z późniejszym utrzymaniem infrastruktury. Tak jest na przykład z budową drewnianych wiat rekreacyjnych na placach zabaw. Fundusz sołecki może być przeznaczany także na organizację imprez kulturalnych i wydarzeń społecznych. Ostateczną decyzje o wydatkowaniu środków podejmują mieszkańcy w drodze głosowania. W Gminie Brusy są 23 sołectwa.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content