FLOREK – WSPARCIE DLA OSP

19 kw., 2022 | Brusy

Prawie 60 tysięcy złotych na zakup drobnego wyposażenia oraz elementów ochrony osobistej otrzymają strażacy z Gminy Brusy. Sprzęt i odzież trafią do jednostek: w Brusach, Leśnie, Kosobudach, Męcikale, Czyczkowach i Zalesiu. Wszystko to w ramach akcji „Florek – wsparcie dla OSP”.

Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Zakłada on udzielenie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W całym województwie pomorskim wsparcie takie otrzyma 108 straży. Sześć z nich to jednostki z gminy Brusy. Pieniądze będą przeznaczone na doposażenie naszych jednostek – mówi Janusz Szmaglik, komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Gminy Brusy.

– Chodzi tu przede wszystkim o niezbędny sprzęt wyposażenia osobistego oraz podręczny sprzęt gaśniczy, czyli umundurowanie bojowe i koszarowe, węże pożarnicze, prądownice pożarnicze, hełmy strażackie, kominiarki – dodaje komendant.

Nowo zakupiony sprzęt i odzież zastąpi ten, który jest już wysłużony i wybrakowany. Zakupy powinny być zrealizowane do końca lipca.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content