CZYSTE POWIETRZE – DOFINANSOWANIE NA POZIOMIE PODWYŻSZONYM

27 cze, 2023 | Koczała

Nawet 136.200,00 złotych dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania mieszkania, ocieplenie ścian, stropu i podłogi, wymianę okien i drzwi oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej można otrzymać w ramach programu „Czyste Powietrze”. Nie wszyscy wnioskodawcy mogą jednak liczyć na aż tak duże wsparcie. Jego wysokość jest uzależniona od dochodów osoby wnioskującej. Tym razem przedstawiamy wariant finansowania na poziomie podwyższonym.

Przysługuje on wnioskodawcom, których przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł lub 2651 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych. Wówczas łączna kwota dofinansowania nie będzie większa niż 99 tysięcy złotych plus 1200 złotych na wykonanie audytu energetycznego. Dofinansowanie to można otrzymać w formie dotacji, dotacji z prefinansowaniem,
dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Otrzymane wsparcie jest bezzwrotne. W jego ramach można się także ubiegać o środki na część robót zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynku. I tak: wykonanie kompleksowej termomodernizacji, bez wymiany źródła ciepła – maksymalna kwota wsparcia na poziomie podwyższonym to 48.000 zł, wymiana źródła ciepła na ekologiczne wraz z termomodernizacją budynku – maksymalna kwota wsparcia na poziomie podwyższonym to 72.000 zł gdy nie budujemy mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 81.000 zł, gdy taką instalację zbudujemy. Największe wsparcie na poziomie podwyższonym otrzymamy, gdy oprócz kompleksowej termomodernizacji budynku, do ogrzewania domu zainstalujemy pompę ciepła. Wówczas poziom dofinansowania wyniesie odpowiednio: 90.000 zł bez mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 99.000 zł wraz z fotowoltaiką.

Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania, udzielane są w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym programu „Czyste Powietrze”, znajdującym się w Urzędzie Gminy w Koczale, w pok. Nr 7. Punkt prowadzi Renata Minda – tel. 59 857 40 68 lub 59 857 42 58.

 

grafika: czystepowietrze.gov.pl

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content