CZYSTE POWIETRZE – DOFINANSOWANIE NA POZIOMIE NAJWYŻSZYM

31 lip, 2023 | Koczała

Nawet 136.200 złotych dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania mieszkania, ocieplenie ścian, stropu i podłogi, wymianę okien i drzwi oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej można otrzymać w ramach programu „Czyste Powietrze”. Takie wsparcie otrzymają wnioskodawcy, którym przysługuje pomoc na „poziomie najwyższym” określonym w zasadach przyznawania dotacji.

Z najwyższego poziomu dofinansowania mogą skorzystać wnioskodawcy, których przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1090 zł lub 1526 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych. Wówczas łączna kwota dofinansowania może osiągnąć poziom 135.000 złotych plus 1.200 złotych na wykonanie audytu energetycznego. Dofinansowanie to można otrzymać w formie dotacji (bez ścieżki bankowej) lub dotacji z prefinansowaniem. Otrzymane wsparcie jest bezzwrotne. W jego ramach można się także ubiegać o środki na część robót zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynku. I tak: wykonanie przedsięwzięcia nie obejmującego kompleksowej termomodernizacji: – maksymalna kwota wsparcia na poziomie najwyższym to 79.000 zł z instalacją fotowoltaiczną i 70.000,00 zł, gdy nie zakładamy instalacji fotowoltaicznej, wymiana źródła ciepła na ekologiczne wraz z kompleksową termomodernizacją budynku – maksymalna kwota wsparcia na poziomie podwyższonym to 100.000 zł gdy nie budujemy mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 115.000 zł, gdy taką instalację zbudujemy. Największe wsparcie na poziomie podwyższonym otrzymamy, gdy oprócz kompleksowej termomodernizacji budynku, do ogrzewania domu zainstalujemy pompę ciepła. Wówczas poziom dofinansowania wyniesie odpowiednio: 120.000 zł bez mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 135.000 zł wraz z fotowoltaiką.

Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania, udzielane są w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym programu „Czyste Powietrze”, znajdującym się w Urzędzie Gminy w Koczale, w pok. Nr 7. Punkt prowadzi Renata Minda – tel. 59 857 40 68 lub 59 857 42 58.

 

grafika: serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content