Utworzenia nowego sołectwa domaga się grupa mieszkańców osiedla Juźkowa w Przechlewie. Chcą oni aby ów organ został powołany na obszarze właśnie ich osiedla. Rada Gminy już zajęła się tym problemem.

Obecnie w Gminie Przechlewo działa czternaście sołectw. Jednym z nich jest cała miejscowość Przechlewo. Mieszkańcy osiedla Juźkowa chcą jednak wyodrębnić dla siebie osobny organ, który będzie reprezentował ich interesy. W ten sposób w miejscowości Przechlewo działać będą dwa sołectwa. Jedno obejmujące osiedle, drugie pozostałą część miejscowości. Pod wnioskiem podpisało się 230 osób. „Na ostatniej sesji Rady Gminy Przechlewo został przedłożony projekt uchwały i radni przyjęli go jednogłośnie, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie sołectwa Przechlewo. Rada chce uzyskać opinię mieszkańców czy są za tym, aby sołectwo Przechlewo podzieliło się na dwie części” – mówi Jan Gajo, zastępca wójta Gminy Przechlewo.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone jeszcze w tym miesiącu. Jeżeli większość mieszkańców opowie się za powołaniem nowego sołectwa, taki organ powstanie. Szacuje się, że proces legislacyjny powinien zakończyć się w czerwcu tego roku.

Należy dodać, że na utworzeniu nowego sołectwa nie ucierpi fundusz sołecki obecnie istniejącego organu. Środki w wysokości około 40 tysięcy złotych dla nowej jednostki pomocniczej, zostaną przekazane  – nie z budżetu istniejącego sołectwa Przechlewo, lecz z budżetu gminy. Są to pieniądze przeznaczane dotychczas na bieżące prace konserwacyjne, utrzymanie zieleni, itp. Po powołaniu nowego sołectwa, środki te trafią bezpośrednio do niego. Wówczas to mieszkańcy decydować będą jakie prace należy wykonać w ramach otrzymanego funduszu.

fot. UG Przechlewo