CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WANDZINIE

3 lis, 2016 | Przechlewo

Od przyszłego roku na terenie gminy Przechlewo działać będzie Centrum Integracji Społecznej. Instytucję poprowadzi Ośrodek Readaptacji „Eko – Szkoła Życia” w Wandzinie. Podopiecznymi nowej placówki mają być osoby wykluczone społecznie, zamieszkujące obszar całego Pomorza.

Centrum Integracji Społecznej będzie instytucją przyuczającą do zawodu i sprawującą okresową opiekę – jednocześnie. „Nasza działalność ma reintegrować społecznie i zawodowo osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, z naciskiem na osoby długotrwale bezrobotne lub uzależnione, bezdomne i niepełnosprawne. Instytucja ma przygotowywać te osoby do powrotu na rynek pracy” – mówi Magdalena Babińska – Sobolewska, specjalista ds. pozyskiwania funduszy w Eko – Szkole Życia w Wandzinie. W przeciwieństwie do innych tego typu ośrodków w kraju, ten w Wandzinie będzie oferował całodobowe zakwaterowanie i wyżywienie. Zajęcia przyuczające do zawodu będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Po obiedzie, kursanci będą uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym.

Na początek planuje się uruchomienie pięciu kierunków zawodowych:

– remontowo – budowlany,

– konserwatorsko – porządkowy,

– ogrodniczo – przetwórczy,

– rękodzielniczy,

– usług opiekuńczych

6 miesięczne turnusy szkoleniowe będą bezpłatne. Chętni będą mogli się zgłaszać samodzielnie lub poprzez instytucje pomocy społecznej. Pierwsze nabory mają ruszyć już w grudniu tego roku. W każdym turnusie uczestniczyć będzie po 15 osób. W przyszłości przy Centrum Integracji Społecznej,  planuje się także założenie spółdzielni socjalnych, w których byli kursanci będą mogli znaleźć zatrudnienie.

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content