NOWY KOMENDANT PSP W CZŁUCHOWIE [GALERIA]

NOWY KOMENDANT PSP W CZŁUCHOWIE [GALERIA]

Ernest Szczepański został nowym komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie. Zastąpił on na tym miejscu Krzysztofa Bartczaka, który odszedł na emeryturę. Decyzję ogłoszono podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Człuchowie.

Decyzję o zmianach w kierownictwie człuchowskiej jednostki wydał Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – Tomasz Komoszyński. Ernest Szczepański na razie będzie pełnił obowiązki komendanta w Człuchowie. Nie wyklucza się jednak, że w lipcu, stanowisko komendanta zostanie mu przydzielone na dłużej – zapowiedział podczas uroczystości Komendant Wojewódzki.

Jego poprzednik, Krzysztof Bartczak, po niespełna 30 latach służby, w tym 12 na stanowisku Komendanta PSP w Człuchowie – przeszedł na emeryturę. „Jestem bardzo dumny, że mogłem z takimi ludźmi służbę pełnić i do końca ją w sposób efektywny i na bardzo wysokim poziomie wykonywać. Tak więc nowy Panie Komendancie, ma Pan załogę odpowiednią, właściwie przygotowaną i oddaną służbie. Będzie Pan na pewno z tych ludzi zadowolony” – mówił odchodzący komendant.

Dotychczasowy zastępca komendanta PSP w Człuchowie, Tomasz Marasz – otrzymał awans na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka zbiegły się także z ogłoszeniem decyzji o włączeniu nowych jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W powiecie człuchowskim decyzje takie otrzymały jednostki w Starym Gronowie i Pieniężnicy.

 

 

Wręczono również medale i awanse.

Wykaz – źródło: PSP w Człuchowie

 

Komunikat o odznaczeniach

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” funkcjonariuszom:

– ogn. Wojciechowi Kujszczyk,

– ogn. Tomaszowi Gibczyńskiemu,

– ogn. Łukaszowi Maziarz.

– Panu Zbigniewowi Wełnińskiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie,

 

Odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Tadeuszowi Maślanka, członkowi OSP w Przechlewie.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku dh Stanisławowi Drąg, członkowi OSP w Bińczu.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przyznało Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

– Panu mł. insp. Janowi Kościuk,

– Panu Grzegorzowi Brodziak.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przyznało: Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

– Panu nadkom. Karolowi Dziemiańczyk,

– Panu Adamowi Sosnowskiemu,

– ogn. Remigiuszowi Pukownik.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przyznało: Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

– Panu ppłk Ireneuszowi Stosik

– Panu st. sierż. Krzysztofowi Bulwan,

– Pani Jolancie Machnio,

– asp. Dariuszowi Buczko,

– asp. Karolowi Płóciennik.

 

Komunikat o awansach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał stopień brygadiera, funkcjonariuszowi mł. bryg. Radosławowi Batruch, oraz stopień kapitana funkcjonariuszowi: mł. kpt. Marcinowi Szukał.

Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nadał stopień aspiranta funkcjonariuszom:

– mł. asp. Łukaszowi Grad,

– mł. asp. Rafałowi Węgrzyn.

Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku rozkazem personalnym nadał stopień starszego ogniomistrza funkcjonariuszom:

– ogn. Jarosławowi Magdziak,

– ogn. Dariuszowi Wirkus,

– ogn. Jackowi Zakałużnemu,

stopień ogniomistrza funkcjonariuszom:

– mł. ogn. Wojciechowi Kujszczyk,

– mł. ogn. Radosławowi Maik,

– mł. ogn. Piotrowi Maślanka,

– mł. ogn. Tomaszowi Priadka,

stopień młodszego ogniomistrza funkcjonariuszom:

– st. sekc. Andrzejowi Bajerskiemu,

– st. sekc. Hubertowi Borzyszkowskiemu,

oraz stopień starszego sekcyjnego funkcjonariuszowi:

– sekc. Marcinowi Nickowskiemu.

 

DZIEŃ RODZINY W CZŁUCHOWIE [GALERIA]

DZIEŃ RODZINY W CZŁUCHOWIE [GALERIA]

Ponad 600 osób uczestniczyło w człuchowskim Dniu Rodziny. Imprezę zorganizował Zespół Szkół Sportowych. W wydarzeniu brali udział przede wszystkim uczniowie wraz z rodzicami i dziadkami.

Dzień Rodziny to impreza rekreacyjno – sportowa. Jest dużo zabawy, ale także rywalizacji. „Chcemy żeby rodzice byli razem z nami. Rodzic jest partnerem naszej szkoły. Takie wydarzenia są nie tylko nam, ale również uczniom i rodzicom bardzo potrzebne” – mówi Małgorzata Gostomczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie.

Impreza była także okazją do zaprezentowania możliwości dydaktycznych placówki. Dzieci i rodzice mogli spróbować swoich sił na przykład na profesjonalnym trenażerze kajakowym lub na monocyklu. Można było także obejrzeć całą bazę sportową szkoły.

 

 

ZARZĄD POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM

ZARZĄD POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM

Rada Powiatu Człuchowskiego udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. Zastrzeżeń do wykonania planu dochodów i wydatków nie wniosła także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Ubiegłoroczny budżet Powiatu Człuchowskiego zamknął się kwotą 95 milionów po stronie dochodów oraz 102 milionów po stronie wydatków. Na inwestycje starostwo w Człuchowie wydało prawie 24 miliony złotych. Z tych pieniędzy budowano drogi, rozbudowano Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Czarnem. W stolicy powiatu powstała także kolejna hala sportowa. „W naszej ocenie, mimo iż był to trudny rok, cały plan dochodów i wydatków był dobry” – uważa Aleksander Gappa, Starosta Człuchowski. Na realizację programów oświatowych, Powiat Człuchowski pozyskał w ubiegłym roku prawie 850 tysięcy złotych.

 

 

fot: serwissamorzadowy.eu

TRWA REKRUTACJA DO ZSS W CZŁUCHOWIE

TRWA REKRUTACJA DO ZSS W CZŁUCHOWIE

Jeszcze do 16 maja przyjmowane będą zapisy do Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie. 17 maja odbędą się próby sprawności fizycznej. Z kształcenia w tej placówce mogą korzystać nie tylko uczniowie z Człuchowa, ale także z całego Pomorza.

Placówka oprócz zajęć edukacyjnych, takich samych w klasycznym liceum, oferuje dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego. Do dyspozycji uczniów są hale sportowe, basen i cały, profesjonalny kompleks sportowy. Uczniowie dojeżdżający mogą liczyć na nocleg.

Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie jest placówką publiczną. Nauka w niej jest bezpłatna.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE W CZŁUCHOWIE

PRZEDSZKOLE SPECJALNE W CZŁUCHOWIE

W Człuchowie działa już Przedszkole Specjalne. To pierwsza taka placówka w regionie. Opiekę w nim mogą znaleźć dzieci niepełnosprawne umysłowo. Chodzi przede wszystkim o schorzenia związane z autyzmem.

Pierwsi podopieczni placówki już są. Przedszkole działa w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Maluchy objęte są tam 5 godzinną opieką. „Powstanie przedszkola to wymóg dzisiejszych czasów. Chodzi o zaburzenia autystyczne, na przykład zespół Aspergera. Takim dzieciom należy zagwarantować specjalistyczną opiekę” – mówi Starosta Człuchowski, Aleksander Gappa. Zdaniem ekspertów, dzieci niepełnosprawne umysłowo nie zawsze odnajdują się w klasycznych placówkach przedszkolnych, nawet tych z oddziałami integracyjnymi. W Przedszkolach Specjalnych natomiast,  objęte są one nieco inną opieką, a co ważne – w dużo mniejszych grupach. W zależności od schorzenia, może to być oddział liczący dwoje, czworo lub ośmioro dzieci. Do placówki przyjmowane są dzieci nie tylko z Człuchowa, ale także z całego regionu. Pobyt dziecka w przedszkolu jest zwolniony z opłat. Warunkiem przyjęcia jest odpowiednie orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

fot: serwissamorzadowy.eu

STRAŻACY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO – PROMOCJA KSIĄŻKI [GALERIA]

STRAŻACY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO – PROMOCJA KSIĄŻKI [GALERIA]

„Strażacy Powiatu Człuchowskiego 1945 – 2016” to tytuł najnowszej publikacji o tej formacji, która ukazała się na rynku wydawniczym. Książka będzie dostępna w Urzędach Gmin, Starostwie Powiatowym oraz w bibliotekach na terenie powiatu człuchowskiego.

Autorem publikacji jest Wiesław Chmielewski, emerytowany strażak i regionalista. W przeszłości pełnił on między innymi funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie. Prace nad książką trwały dwa lata. Przy jej powstaniu pomagali także strażacy i osoby cywilne w poszczególnych gminach. Jest też sporo kronik i zachowanych referatów. „Sam od lat wykonuję zdjęcia, więc w swoich archiwach również mam sporo fotografii dokumentalnych” – mówi Wiesław Chmielewski. Książka zawiera charakterystyki osób związanych z poszczególnymi jednostkami straży pożarnej w powiecie człuchowskim. Jest to także krótka historia pożarnictwa w tym regionie. Publikacja została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.