BUDŻET PRZECHLEWA NA ROK 2016

22 gru, 2015 | Przechlewo

Dochody na poziomie 19.899.476 zł i wydatki na poziomie 20.599.476 zł – to najważniejsze założenia przyszłorocznego budżetu Gminy Przechlewo. Rada Gminy przyjęła plan dochodów i wydatków jednogłośnie. W przyszłym roku wydatki inwestycyjne mają stanowić około 11% wartości budżetu. Jest to prawie 2,2 mln zł. „Wartość ta z pewnością się zwiększy o pozyskane środki zewnętrzne” – zapewnia Wójt Gminy Przechlewo, Andrzej Żmuda Trzebiatowski.

Na rok 2016 planuje się między innymi: budowę drogi gminnej na Osiedlu Północ, modernizację kotłowni na Osiedlu Juźkowa i opracowanie dokumentacji na remont oczyszczalni ścieków. Ponadto samorząd Przechlewa zapowiedział, że będzie partycypował w kosztach zakupu wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie oraz w kosztach remontu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Samorząd przystąpi także do realizacji partnerskiego programu, polegającego na remoncie zabytkowych kościołów. Międzygminne projekty zakładają dokończenie renowacji kościoła Św. Anny oraz elementów drewnianych w kościele p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Przechlewie.

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content