BUDŻET OBYWATELSKI – DRUGA EDYCJA

5 lip, 2016 | Sępólno Krajeńskie

200 tysięcy złotych z podziałem na inwestycje miejskie i wiejskie oraz ograniczenia wiekowe dla głosujących – to najważniejsze zmiany jakie będą obowiązywały w zasadach ustalania nowego budżetu obywatelskiego Gminy Sępólno Krajeńskie. W historii samorządu będzie on realizowany po raz drugi.

Propozycje inwestycji można zgłaszać już od 29 lipca.Nowo tworzony budżet obywatelski Sępólna Krajeńskiego, będzie dwukrotnie większy niż rok temu. W jego ramach zrealizowane zostaną przynajmniej 2 zadania. Jedno w aglomeracji miejskiej, a drugie w wiejskiej części gminy. Środki zostaną podzielone po 100 tysięcy na każde zadanie. Jeżeli okaże się, że tak zwana „pula miejska lub wiejska” nie zostanie wyczerpana, to do realizacji może być przyjęte również inne zadanie z jednej lub drugiej listy, o ile zmieści się w limicie budżetowym. W odróżnieniu od roku ubiegłego, w głosowaniu nad budżetem obywatelskim mogą wziąć udział jedynie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.Zgłoszone zadania muszą się mieścić w kompetencjach gminy. „W tym roku wykluczamy również takie, które leżą w zadaniach własnych naszych jednostek. Chodzi tu na przykład o remonty, czy doposażenie szkół, centrum kultury lub centrum sportu” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego będą przyjmowane w terminie od 29 lipca do 31 sierpnia. Głosowanie nad budżetem trwać będzie od 9 do 30 września.Karty zgłoszeń oraz regulamin konsultacji społecznych, dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.gmina-sepolno.pl

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content