BUDŻET GMINY PRZECHLEWO NA ROK 2023 – UCHWALONY

21 gru, 2022 | Przechlewo

Jednogłośnie Rada Gminy Przechlewo przyjęła budżet na rok 2023. Po stronie dochodów ustalono go na poziomie 42,6 mln zł, a po stronie wydatków – 47,3 mln zł. Na inwestycje w przyszłym roku planuje się wydać prawie 17 mln zł. To aż 35 procent wartości wszystkich wydatków.

Tak dużych nakładów inwestycyjnych w historii Gminy Przechlewo nie było nigdy. Jak zapewnia wójt, Krzysztof Michałowski – duża w tym zasługa pozyskanych przez samorząd środków rządowych.

Na liście najważniejszych przyszłorocznych zadań inwestycyjnych znalazły się: pierwszy etap programu modernizacji dróg gminnych, budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Przechlewa, rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie, modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, budowa pomostu nad jeziorem Sosnowym oraz mniejsze inwestycje w szkołach i na terenie poszczególnych sołectw.

– Pomimo trudnego okresu pandemii i konfliktu zbrojnego na Ukrainie i różnych wydarzeń, które odbiły się nie tylko na finansach firm, ale także samorządów, opracowany budżet gminy oceniam bardzo dobrze. Przyjęty budżet jest planem finansowym zabezpieczającym wszystkie podstawowe wydatki. Mam on też charakter prorozwojowy. Wydatki na szeroko rozumiany rozwój naszej gminy, opiewać będą na prawie 17 milionów złotych. To jest ponad jedna trzecia wszystkich zaplanowanych wydatków – dodaje Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo.  

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku ma wynieść bezpieczne 39 procent wartości budżetu. Deficyt zostanie pokryty kredytami i pożyczkami o łącznej wartości około 5 mln zł. Należy przypomnieć, że w ciągu ostatnich dwóch lat Gmina Przechlewo nie zaciągała żadnych kredytów.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content