BUDŻET GMINY PRZECHLEWO NA ROK 2019 – UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE

21 gru, 2018 | Przechlewo

30,5 miliona złotych po stronie dochodów i 35,8 miliona złotych po stronie wydatków. Tak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet Gminy Przechlewo. Rada Gminy przyjęła go jednogłośnie.

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 zakłada 10 dużych inwestycji, co nie oznacza, że mniejsze zadania nie będą realizowane – zastrzega Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Łączna wartość tych wydatków to prawie 10 milionów złotych, co stanowi aż 27 procent wszystkich wydatków budżetowych – dodaje wójt.

Wśród najważniejszych zadań zaplanowanych do realizacji są:

  1. Kontynuacja modernizacji Komunalnej Oczyszczalni Ścieków,
  2. Budowa drogi gminnej na osiedlu Północ,
  3. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Szczytnie,
  4. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przechlewo,
  5. Modernizacja instalacji CO i CW w Szkole Podstawowej w Przechlewie,
  6. Wymiana instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Przechlewie,
  7. Realizacja programu budowy instalacji energii odnawialnych,
  8. Budowa świetlicy w Pakotulsku,
  9. Budowa Otwartych Stref Aktywności dla mieszkańców Gminy Przechlewo,
  10. Remont i budowa szkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy Przechlewo.

Sesję budżetową zakończyło spotkanie opłatkowe z udziałem radnych, sołtysów i gości uczestniczących w posiedzeniu.  Była to też ostatnia sesja w 2018 roku.

fot. UG Przechlewo

Czytaj cały artykuł
Skip to content