BUDŻET GMINY PRZECHLEWO NA ROK 2017 – ZOSTAŁ UCHWALONY

22 gru, 2016 | Przechlewo

Dziesięcioma głosami „za” i jednym „przeciw”, Rada Gminy Przechlewo uchwaliła budżet na rok 2017. Zakłada on wydatki majątkowe na poziomie 25 procent całego planu dochodów i wydatków. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w regionie.

Z tych pieniędzy zrealizowanych ma być co najmniej 28 inwestycji. Największe z nich to modernizacja oczyszczalni ścieków i naprawa dróg gminnych. „Jest to bardzo dobry budżet, bo co czwarta nasza złotówka, będzie przeznaczona na inwestycje” – ocenia Wójt Gminy Przechlewo, Andrzej Żmuda Trzebiatowski. Mimo tak dużego poziomu inwestowania, zadłużenie gminy pozostanie na bezpiecznym poziomie, nie przekraczającym 44 procent. Sporą zasługą jest tutaj udział środków unijnych w finansowaniu zaplanowanych inwestycji.

W planie zadań na rok 2017 znalazły się także:

– modernizacja kotłowni na Osiedlu Juźkowa,

– modernizacja oświetlenia ulicznego,

– remonty świetlic wiejskich i obiektów oświatowych.

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content