BUDŻET GMINY KOCZAŁA NA ROK 2023

18 sty, 2023 | Koczała

Ponad 23 miliony złotych po stronie dochodów i 25 milionów po stronie wydatków. Taki będzie tegoroczny budżet Gminy Koczała. Na inwestycje samorząd przeznaczy aż 36 procent wszystkich wydatków. To najwięcej wśród wszystkich samorządów w powiecie człuchowskim.

To pierwszy tak bogaty w inwestycje budżet Koczały, od lat. Nie bez znaczenia są tu liczne dofinansowania rządowe, jakie nasz samorząd otrzymał – podkreśla Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała.

– Możemy tutaj pochwalić się dofinansowaniem na poziomie 2,5 miliona złotych na rozbudowę szkoły, 4 miliony złotych jeżeli chodzi o budowę drogi w Bielsku, czy prawie 2,5 miliona na budowę świetlicy wiejskiej również w Bielsku – dodaje wójt.

Na liście najważniejszych inwestycji, oprócz wymienionych wyżej zadań są także: budowa nowego pomostu nad jeziorem Dymno, przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale i związana z tym zamiana źródła jej zasilania z miału węglowego na gaz oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Zapadłe. Łączna wartość wszystkich zadań to nieco ponad 9 milionów złotych. Niektóre z nich, to zadania wieloletnie. Jak dodaje wójt, mimo tak dużego rozmachu inwestycyjnego, poziom zadłużenia gminy pozostanie na bezpiecznym poziomie, nieprzekraczającym 20 procent.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content