BUDŻET GMINY BRUSY NA ROK 2022 UCHWALONY

31 gru, 2021 | Brusy

Dziesięcioma głosami „za”, przy trzech wstrzymujących Rada Miejska w Brusach przyjęła budżet na rok 2022. Nakłady inwestycyjne stanowią w nim 17 procent wszystkich wydatków.

Dochody Gminy Brusy ustalono na poziomie 81,6 mln zł. Wydatki to 84,8 mln zł. Deficyt w wysokości niespełna 3,2 mln zostanie pokryty z wolnych środków.  Na inwestycje Gmina planuje przeznaczyć około 14 milionów złotych.

– Na liście zadań jest kontynuacja budowy dróg, mam tutaj na myśli między innymi osiedle Słoneczne, jest to projekt wieloletni. Przystępujemy także do kolejnego etapu budowy odwodnienia w mieście Brusy, a więc rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. Ten etap zakłada budowę zbiornika retencyjnego na Osiedlu Słowackiego wraz z budową kolektorów deszczowych. Ważnym zadaniem, które zostanie zakończone w pierwszym kwartale roku 2022 jest rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach – zapowiada Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

W przyszłym roku ruszy także budowa hali sportowej. Gmina otrzymała na to zadanie prawie 10 milionów złotych rządowego dofinansowania w ramach Polskiego Ładu. Warto dodać, że na 14 milionów złotych zaplanowanych jako wydatki majątkowe, aż połowa to środki pozyskane z różnego rodzaju dofinansowań zewnętrznych. W przyszłorocznym budżecie na realizację funduszu sołeckiego zapisano 790 tysięcy złotych.

 

 

fot. UM w Brusach

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content