BEZPIECZNE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

10 mar, 2017 | Sępólno Krajeńskie

Poprawia się stan bezpieczeństwa w Sępólnie Krajeńskim. W regionie jest coraz mniej poważnych przestępstw, a ich wykrywalność rośnie. Według statystyk policji – mniej jest kradzieży, a i na drogach zrobiło się bezpieczniej. W ubiegłym roku nie odnotowano także ani jednego zabójstwa.

Policja podsumowała rok 2016 i porównała go z rokiem 2015. W tym zestawieniu ilość poważnych przestępstw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, nieco się zmniejszyła. I tak na przykład: w roku 2015 odnotowano dwa rozboje. W roku 2016 – tylko jeden. Po jednym pobiciu odnotowano w obu tych okresach. Drobnych kradzieży było prawie o połowę mniej. Ilość kradzieży z włamaniem zmniejszyła się trzykrotnie. Z 4 do 1 spadła także ilość skradzionych samochodów. Zwiększyła się za to wykrywalność przestępstw. W roku 2015 wskaźnik ten wynosił 77%, a roku 2016 prawie 84%.

W Gminie Sępólno Krajeńskie bezpieczniej jest także na drogach. W ubiegłym roku odnotowano 4 poważne wypadki drogowe. Dla porównania, w roku 2015, było ich aż 8. Z 14 do 4 spadła ilość rannych. Szczęśliwie w ubiegłym roku, na drogach w Sępólnie Krajeńskim nikt nie zginął. Niestety więcej jest pijanych kierowców. Najczęściej są to jednak rowerzyści.

„Na podstawie tych danych, można stwierdzić, że bezpieczeństwo na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie poprawia się” – mówi podkomisarz Krzysztof Milachowski z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim. Nowym narzędziem wspomagającym pracę policji jest Krajowa Mapa Zagrożeń. Jest to aplikacja internetowa dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przestępstw lub wykroczeń. Każde zgłoszenie jest weryfikowane i w razie konieczności podejmowana jest odpowiednia interwencja. Portal działa pod adresem:

http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Gmina Sępólno Krajeńskie co roku dofinansowuje pracę policji. Środki są przeznaczane przede wszystkim na dodatkowe patrole i doposażenie miejscowej jednostki. W tym roku samorząd przekazał na ten cel 27tys zł. Taka sama kwota zasiliła konto policji także w ubiegłym roku.

 

 

fot: www.serwissamorzadowy.eu

Czytaj cały artykuł
Skip to content