Doskonała wiadomość dla mieszkańców miejscowości Szczytno. Droga prowadząca przez ich wieś zostanie wyremontowana. Inwestycja ta otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Główna ulica w Szczytnie to droga powiatowa, stąd też inwestorem będzie Powiat Człuchowski. Gmina Przechlewo będzie partycypowała w kosztach wykonania tego zadania. „Ta droga jest w fatalnym stanie. Jest dziurawa, a asfalt w wielu miejscach jest wyłamany. Po tej inwestycji, gdzie będzie nowy asfalt, gdzie będzie wykonana nowa kanalizacja i cała infrastruktura, miejscowość Szczytno wiele zyska. Będzie poprawiony komfort przejazdu i wizerunek całej miejscowości” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo.

Przetarg na wykonanie prac zostanie ogłoszony natychmiast po podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie tego zadania. Prace powinny rozpocząć się na przełomie lata i jesieni tego roku. Potrwają maksymalnie do końca roku 2020. Koszt zadania oszacowano na prawie 1,7 mln złotych, z czego połowa to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

fot. serwissamorzadowy.eu