AUDYT ENERGETYCZNY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

10 maj, 2023 | Koczała

1200 złotych dofinansowania na wykonanie audytu energetycznego budynku, można otrzymać w ramach programu „Czyste Powietrze”. Taka operacja pozwoli oszacować nie tylko przyszłe oszczędności, ale także koszty dostosowania obiektu do możliwie najlepszej efektywności energetycznej.  

Audyt energetyczny jest pierwszym krokiem do właściwego przeprowadzenia termomodernizacji budynku. – Stanowi on ocenę obecnego stanu użytkowania energii w budynku oraz określa możliwości i nakłady finansowe pozwalające na jego poprawę. Audyt zawiera wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli takich ulepszeń, które umożliwią jego użytkowanie przy mniejszym zużyciu energii i tym samym przy mniejszych kosztach eksploatacyjnych  – czytamy na Platformie Ekspertów Efektywności Energetycznej (https://www.peee.gov.pl/)

W praktyce, specjalistyczne badanie przeprowadza ekspert. Można go znaleźć poprzez ww. portal. Strona umożliwia także umówienie spotkania z audytorem w dowolnym terminie.

– Dzięki audytowi energetycznemu jako właściciel budynku uzyskasz pełną analizę energetyczno-ekonomiczną planowanych usprawnień wraz ze wskazaniem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Audyt jest więc podstawą do podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną budynku – czytamy dalej na stronie peee.gov.pl.

Wyniki audytu można później wykorzystać do ubiegania się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” i innych funduszy publicznych na inwestycje energooszczędne. Należy nadmienić, iż w tym roku łączna wartość dofinansowania o jakie można się ubiegać, to aż 136.200 zł. Ostateczna wysokość przyznanej dotacji jest uzależniona od zakresu termomodernizacji budynku oraz stanu majątkowego jego właściciela.

Szczegółowe informacje są udzielane w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym programu „Czyste Powietrze”, znajdującym się w Urzędzie Gminy w Koczale, w pok. Nr 7. Punkt prowadzi Renata Minda – tel. 59 857 40 68 lub 59 857 42 58.

 

grafika: serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content