ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

15 maj, 2022 | Brusy

Dwoje niepełnosprawnych dzieci z oddziału przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach otrzymało specjalistyczną pomoc w zakresie opieki i edukacji. Gmina Brusy przystąpiła do pilotażowego programu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Dzięki temu zatrudnienie znalazły też dwie kolejne osoby.

Przystępując do programu Gmina Brusy otrzymała grant w wysokości ponad 52 tysięcy złotych. Są to środki unijne. Pieniądze zostały przeznaczone na przeszkolenie i zatrudnienie na okres 10 miesięcy, dwóch pomocy nauczyciela, które będą sprawowały bezpośrednią opiekę nad maluchami objętymi programem.

– Celem tego projektu jest udzielnie pomocy uczniom w edukacji przedszkolnej, polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych w celu wpierania ich potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola – mówi Jacek Bruski, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach.

Bruski samorząd w naborze uzupełniającym złożył jeszcze jeden, podobny wniosek. Dotyczy on wdrożenia tego samego programu w szkołach w Kosobudach i Czyczkowach. Tam realizacja projektu ruszy od lipca.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content