ABSOLUTORIUM ZA ROK 2020 UDZIELONE

27 maj, 2021 | Sępólno Krajeńskie

Jednogłośnie Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim udzieliła Burmistrzowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Sesja w tej sprawie odbyła się 26.05.2021r.

 Absolutorium udzielane jest włodarzowi gminy co roku. Tak dzieje się w każdym samorządzie w Polsce. Jest to ocena wykonania budżetu za rok poprzedni. Sępoleński plan dochodów i wydatków na koniec roku 2020 zamknął się kwotą 88 milionów po stronie wydatków i 85 milionów po stronie dochodów. Trzymilionowy deficyt był skutkiem rozpoczęcia dwóch dużych inwestycji. Pierwsza dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej, a druga to rewitalizacja śródmieścia. Ogólnie na inwestycje w ubiegłym roku, Gmina Sępólno Krajeńskie przeznaczyła 14 procent swojego budżetu. Oprócz dwóch wyżej wymienionych zadań, na liście wydatków majątkowych znalazły się także liczne budowy dróg oraz przystosowanie obiektu oświatowego w Lutowie na potrzeby centrum aktywności społecznej.

– Miniony rok budżetowy zostanie zapamiętany na pewno jako rok pandemiczny. Gmina Sępólno Krajeńskie odczuła to także w swoim budżecie – dodaje Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego. Zadłużenie samorządu na koniec roku 2020 wyniosło około 11 procent.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content