ABSOLUTORIUM ZA ROK 2020 UDZIELONE

28 maj, 2021 | Brusy

Rada Miejska w Brusach jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Brus wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych. Dwóch było nieobecnych.

Ubiegłoroczny budżet Gminy Brusy zamknął się 92 milionami złotych po stronie dochodów. Wydatki wyniosły niespełna 87 milionów złotych, w tym 11 milionów stanowią wydatki inwestycyjne. Wypracowana nadwyżka finansowa to 5,5 miliona złotych – Rok 2020 był wyjątkowo trudny ze względu na pandemię, która nas zaskoczyła. To oczywiście przekładało się na całą działalność naszego samorządu, urzędu miejskiego, naszych jednostek. Musieliśmy się w wielu kwestiach przeorganizować tak, aby móc prawidłowo funkcjonować. Jestem przekonany o tym, że dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu sytuacji, dobrze ten rok zakończyliśmy – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne wyniosły prawie 11 milionów złotych. – Ich wykonanie jest na poziomie 55 procent, z tego względu, że pewne zadania, też z powodu pandemii, zostały po prostu w czasie przesunięte lub też do części z nich nie przystąpiliśmy – dodaje burmistrz.

Na liście zrealizowanych zadań znalazły się między innymi: rozbudowa drogi gminnej Zalesie – Lubnia, budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu, rozpoczęcie budowy ulicy Kościelnej w Kosobudach, kontynuacja budowy ulic na Osiedlu Słonecznym w Brusach. Zakończono, trwające od 2018 roku, modernizacje gminnych dróg gruntowych zniszczonych w wyniku nawałnicy. Łącznie naprawionych zostało 116 kilometrów dróg gminnych. Powstała także ścieżka rowerowa na odcinku Brusy – Zalesie. Rozpoczęto też budowę odwodnienia miasta Brusy. W roku 2020 oddano do użytku nową remizę OSP w Leśnie i nowy żłobek w Brusach. Strażacy z OSP Leśno i OSP Brusy otrzymali nowe wozy bojowe.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content