ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA ZOSTAŁO UDZIELONE

24 maj, 2017 | Przechlewo

Najniższe od 5 lat zadłużenie gminy oraz ponad milionowa nadwyżka – tak zamknął się ubiegłoroczny budżet Gminy Przechlewo. Zastrzeżeń nie wniosła także Regionalna Izba Obrachunkowa. Rada Gminy przyznała Wójtowi – absolutorium z wykonania budżetu.

W ubiegłym roku na inwestycje gmina Przechlewo wydała 2,2 mln zł. Na liście zadań znalazły się między innymi: modernizacja stacji uzdatniania wody w Pakotulsku, remonty obiektów komunalnych, partycypacja w kosztach budowy powiatowych dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Gmina dofinansowała także zakup nowego wozu bojowego dla OSP Przechlewo oraz prace remontowe w kościele Św. Anny. W szkole w Sąpolnie wymieniono piec i zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. W ramach funduszy sołeckich prowadzono także remonty w świetlicach wiejskich. Mimo tak sporego zakresu inwestycji zadłużenie gminy spadło do poziomu 33% i jest najniższe od 5 lat. Organy kontrolne również do wykonania budżetu nie zniosły żadnych uwag. „Jest to zasługa zarówno naszych urzędników, dyrektorów jednostek, ale także mieszkańców z którymi doskonale nam się współpracuje” – mówi Andrzej Żmuda Trzebiatowski, Wójt Gminy Przechlewo. Dochody zostały wykonane w 99,8%, a wydatki w 94,5%.

 

 

fot: serwissamorzadowy.eu

Czytaj cały artykuł
Skip to content