ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY PRZECHLEWO – UDZIELONE

25 maj, 2016 | Przechlewo

Rada Gminy Przechlewo udzieliła absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu, Wójtowi – Andrzejowi Żmuda Trzebiatowskiemu. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało trzynastu radnych. Jeden z nich, Adam Żmuda Trzebiatowski, był przeciwny.

Ubiegłoroczny budżet Gminy Przechlewo został wykonany prawidłowo. Regionalna Izba Obrachunkowa, która oceniała dokument – nie wniosła do niego żadnych uwag. Pierwotnie zakładał on niewielki deficyt. Ostatecznie rok zakończył się ponad półmilionową nadwyżką. To oszczędności, jakie udało się wypracować. „Dobra realizacja budżetu to wynik pracy nie tylko mojej, ale przede wszystkim urzędników, radnych, sołtysów i współpracy z mieszkańcami” – mówi Andrzej Żmuda Trzebiatowski, Wójt Gminy Przechlewo. W 2015 roku Gmina Przechlewo wydała na inwestycje ponad 3,3 miliona złotych. To prawie 17 procent wartości całego budżetu. Wśród zrealizowanych zadań były między innymi inwestycje drogowe na Osiedlu Północ, remont stacji uzdatniania wody w Sąpolnie, modernizacja kotłowni na Osiedlu Juźkowa, renowacja zabytkowego kościoła Św. Anny, czy remonty i doposażenie niektórych świetlic wiejskich. Największą inwestycją była jednak budowa żłobka. Obiekt powstał od podstaw za kwotę niespełna 2.150.000 zł. Gmina uzyskała na ten cel rządowe dofinansowanie w wysokości 1.600.000 zł. Zadłużenie Gminy Przechlewo na koniec roku 2015 wyniosło 40% i było mniejsze o pół miliona w porównaniu z rokiem 2014. Zmniejszanie długu jest przygotowaniem do kolejnego rozdania środków unijnych. Gmina już teraz zabezpiecza środki na wkład własny dla przyszłych inwestycji.

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content