Ukazał się pierwszy numer Gazety Przechlewskiej. To Biuletyn Informacyjny Gminy Przechlewo. Czasopismo będzie wydawane cyklicznie. Zawiera ono bieżące informacje i ciekawostki z życia gminy.

To pierwsza tego typu publikacja w gminie. Gazeta Przechlewska będzie wydawana przynajmniej raz na pół roku. Będzie ona trafiała do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy. Jest to biuletyn bezpłatny, informujący o najważniejszych wydarzeniach w regionie. „Chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom na przykład osób starszych, które nie korzystają z internetu, a chcą mieć dostęp do najważniejszych informacji o tym co się dzieje w naszej gminie” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. „Wiele informacji ginie także w gąszczu przekazów internetowych. To czasopismo pozwala zwrócić uwagę na większość zagadnień” – dodaje wójt.

W pierwszym numerze zaprezentowano między innymi nowe władze samorządowe Gminy Przechlewo. Jest także zapowiedź Wiosennych Targów Ogrodniczych, kalendarz imprez oraz informacje o realizowanych inwestycjach. Gazetę będzie także można czytać online. Jej wersja elektroniczna zostanie opublikowana na stronie internetowej www.przechlewo.pl


Najnowszy numer można także pobrać poniżej, klikając zdjęcie okładki: