Zarząd i Komisja Rewizyjna Związku Gmin Pomorskich po raz pierwszy obradowały w Urzędzie Miejskim w Człuchowie. Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli: Maciej Kazienko, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który mówił o współpracy gmin z funduszem w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”, wicekurator pomorski – Małgorzata Bielang, która poruszyła temat aktualnych zmian w prawie oświatowym, oraz Danuta Janowska z Orange Polska, która przedstawiła aktualny stan realizacji projektów rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w województwie pomorskim. W posiedzeniu brali udział również wójtowie i burmistrzowie z powiatów człuchowskiego i chojnickiego.

Człuchów jest członkiem Związku Gmin Pomorskich od 1 kwietnia br. Organizacja ta jest najstarszą i największą korporacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Skupia obecnie 89 gmin wiejskich, miejsko–wiejskich i miejskich. Pod obecną nazwą Związek występuje od 2012.

fot. serwissamorzadowy.eu