Jest szansa, że jeszcze w tym roku w Przechlewie powstanie Klub Seniora. Będzie to nowa instytucja zrzeszająca osoby starsze. Klub będzie miał swoją siedzibę i atrakcyjny program zajęć.

Klub seniora miałby działać w części obecnego budynku domu kultury przy ulicy Młyńskiej. Obiekt zostałby wcześniej odpowiednio przygotowany. Wewnątrz urządzona miałaby być sala spotkań i pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapy, fotele i sprzęt RTV. Byłaby też sala do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, kuchnia, szatnia i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednorazowo z klubu mogłoby korzystać nawet 40 osób. Byłby to obiekt dostępny dla wszystkich seniorów – zapewnia Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo.

„Naszą gminę zamieszkuje ponad 6200 osób, z czego 1030 to seniorzy. Dlatego też zdecydowaliśmy się, aby dla osób w wieku emerytalnym utworzyć taki klub” – dodaje Michałowski.

Uruchomienie nowej instytucji będzie jednak możliwe tylko w przypadku otrzymania finansowego wsparcia. Gmina złożyła wniosek do rządowego programu Senior +.  Dofinansowanie jakie może pozyskać – to aż 150 tysięcy złotych, przy czym koszt adaptacji i remontu pomieszczeń klubowych szacowany jest na 235 tysięcy. Brakującą kwotę samorząd dołoży z własnego budżetu. Jeżeli środki zostaną przyznane w lutym bieżącego roku – Klub Seniora w Przechlewie będzie gotowy jeszcze przed zimą.

fot. serwissamorzadowy.eu