Jeszcze w tym roku gotowa będzie nowa sieć kanalizacji deszczowej w Człuchowie. Miasto buduje nową infrastrukturę oddzielając jednocześnie kanalizację sanitarną od ogólnospławnej. Zmniejszy to ilość ścieków wpływających do miejskiej oczyszczalni i unormuje gospodarkę wodami opadowymi. Nowe rozwiązania powinny zapobiegać także podtopieniom ulic podczas obfitych opadów.

Przebudowa sieci prowadzona jest już trzeci rok z rzędu. Pracami objęto niemalże całe śródmieście. Znaczna część robót jest już wykonana. „Aktualnie prace prowadzone są na ulicy Dąbrowskiego przy Urzędzie Gminy. Tam kierowcy muszą liczyć się z drobnymi utrudnieniami w ruchu. Zakładamy, że prace na tym odcinku potrwają do końca lipca” – mówi Tomasz Kowalczyk, wiceburmistrz Człuchowa. Zakończono natomiast prace na ulicy Szkolnej. Teraz ekipa budowlana przeniosła się na teren przy byłym gimnazjum. Te prace nie powinny powodować utrudnień w ruchu. Wszystkie prace będą zakończone jeszcze w tym roku. Inwestycja ma kosztować prawie 6 milionów złotych. 85 % wartości inwestycji stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej daje także możliwość przyłączenia do niej posesji. Właściciele nieruchomości zainteresowani budową przyłącza odprowadzającego wodę z ich podwórka do sieci miejskiej, powinni zgłosić się do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Człuchowie.

 

 

fot. UM w Człuchowie