STATYSTYKI USC W CZŁUCHOWIE ZA ROK 2022

18 lut, 2023 | Człuchów

Antoni – to od dwóch lat najbardziej popularne imię nadawane nowo narodzonemu mieszkańcowi Człuchowa. W 2021 nazwano tak aż siedmiu chłopców, a w 2022 – czterech. Urząd Stanu Cywilnego podsumował rok 2022 w statystykach i zestawił je z danymi za rok 2021.

Podobnie jak w większości gmin w Polsce, również w Człuchowie zmniejszyła się ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. W 2021 było ich 12675, a w roku 2022 były to 12444 osoby. Zmniejszyła się jednak ilość zgonów. W 2022 zanotowano ich 164, to o 34 mniej niż w roku 2021.

Mniej było też urodzeń. W 2021 roku w Gminie Miejskiej Człuchów przybyło 86 noworodków, z czego 37 to dziewczynki, a 49 – chłopcy. W 2022 urodzeń było 75, z czego dysproporcja pomiędzy dziewczynkami, a chłopcami była jeszcze większa. Dziewczynek urodziło się 28, a chłopców 47. Najczęściej nadawane imię dla dziewczynek w Człuchowie to Hanna (w roku 2021) i Alicja (w roku 2022). Wśród chłopców najczęściej nadawanym mieniem jest Antoni. W 2021 co siódmy nowo narodzony chłopiec otrzymał takie imię.

Zmniejszyła się też ilość zawieranych małżeństw. W roku 2021 człuchowski USC zarejestrował 104 nowe związki małżeńskie, z czego 45 to śluby cywilne. W 2022 zawarto 98 małżeństw: 58 z nich to śluby cywilne, a 40 to śluby konkordatowe (zawierane w kościele). Mniej było też rozwodów. W ubiegłym roku zarejestrowano ich 59, to o 2 mniej niż w roku 2021. Nieco mniej było też jubileuszy małżeńskich. W roku 2021 złote gody obchodziło 12 par, jubileusz 60-lecia małżeństwa – 3 pary, a 65-lecie ślubu – 2 pary. W roku 2022, 50-lecie małżeństwa świętowało 14 par. Jedna para obchodziła święto 65 rocznicy ślubu. Obecnie w Człuchowie nie ma osób, które mają sto i więcej lat.

 

fot. serwsissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content