Do końca czerwca gotowa będzie ścieżka rowerowa z Zalesia do Brus. Powstaje ona wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235. Buduje ją samorząd Gminy Brusy.

Dotychczas ścieżki łączącej Brusy z miejscowościami położonymi w północnej części gminy – nie było. Rowerzyści musieli poruszać się skrajem ruchliwej drogi. Nowo budowana ścieżka nie będzie biegła tuż przy jezdni, lecz w pewnym od niej oddaleniu. Takie rozwiązanie polepszy bezpieczeństwo i nie będzie kolidowało z istniejącą już infrastrukturą. „Jest to ścieżka komunikująca Zalesie z Brusami. Będzie ona także ważna w celach rekreacyjnych i turystycznych” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Budowa ścieżki ruszyła już w ubiegłym roku. Prace przerwano na zimę. Za kilka tygodni będą one ponownie kontynuowane i potrwają do połowy roku.

Cała inwestycja ma kosztować 2,5 mln złotych. 300 tysięcy to dofinansowanie unijne. Znaczną część wartości zadania pochłoną wykupy gruntów. Nowy trakt rowerowy prowadzi bowiem między innymi przez przydrożne pola. Podobna – bezpieczna ścieżka rowerowa została już zbudowana między innymi na odcinku Brusy – Męcikał. Ta inwestycja była realizowana kilka lat temu. Przed rokiem powstała także ścieżka przy drodze powiatowej z Lubni w kierunku Wiela.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu