Do jesieni przyszłego roku potrwają prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej w Człuchowie. W mieście prowadzony jest rozdział kanalizacji deszczowej od ogólnospławnej. Umożliwi to lepsze gospodarowanie wodami i złagodzi skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Prace realizowane są już od ubiegłego roku. Zadanie wymaga przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w miejscach gdzie jej nie ma, budowy nowej. Docelowo wszystko ma zadziałać w ten sposób, że ścieki komunalne będą odprowadzane do oczyszczalni, a wolne od zanieczyszczeń wody opadowe do jezior. Obecnie do oczyszczalni płyną zarówno ścieki jak i deszczówka.

Ponadto wyprowadzenie wód opadowych do jezior spowoduje, że przepustowość komunalnej oczyszczalni ścieków nie zostanie od razu w pełni wykorzystana. To z kolei daje możliwość  podłączenie do systemu nowych nieruchomości – uważają władze miasta.

Prace są wykonywane są obecnie w okolicach ulicy Szczecińskiej. Postępują one w kierunku centrum.

„Etapujemy wykonanie prac, ponieważ nie chcemy spowodować większych zatorów na terenie miasta” – mówi Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa.

Całe zadanie ma kosztować prawie 6 milionów złotych. Jest ono dofinansowanie w 85 procentach ze środków Unii Europejskiej. Wcześniej, za 27 milionów złotych wyremontowano także człuchowską oczyszczalnię ścieków.

fot. serwissamorzadowy.eu