REWITALIZACJE MIEJSCOWOŚCI POPEGEEROWSKICH – JEST SZANSA NA DOFINANSOWANIE

17 sie, 2023 | Rzeczenica

Dwa wnioski o dofinansowanie w łącznej wartości 2,5 mln złotych złożyła do Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Rzeczenica. Samorząd ubiega się o środki na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych oraz budowę i modernizację dróg w sołectwach Breńsk, Brzezie i Pieniężnica.

Złożenie wniosku nie jest jeszcze gwarantem otrzymania pieniędzy. Warto jednak skorzystać z okazji, ponieważ dofinansowanie w tym rozdaniu sięga aż 98 procent wartości inwestycji – podkreśla Marcin Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica. We wszystkich trzech miejscowościach modernizowane miałyby być najbardziej zniszczone drogi wewnętrze. Renowacji doczekałyby się także istniejące tam place zabaw, siłownia zewnętrzna, wiata rekreacyjna i elementy małej architektury.

Do budowy i przebudowy dróg nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Są to inwestycje zawsze oczekiwane przez mieszkańców. Myślę, że w sołectwach Brzezie i Pieniężnica w ostatnich latach zrobiliśmy już bardzo dużo. Teraz chcemy to rozszerzyć jeszcze o sołectwo Breńsk. To są trzy sołectwa, w których działały kiedyś PGRy. Takie miejscowości wpisują się w to właśnie rozdanie środków – dodaje wójt.

Jeżeli wnioskowane fundusze zostaną przyznane, możliwe będzie ogłoszenie przetargów na wykonanie robót. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych miałoby być wykonane do końca listopada przyszłego roku. Termin wykonania remontów dróg mija natomiast z końcem października 2025 roku.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content