Gmina Przechlewo rozpoczyna współpracę ze Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz z Polską Strefą Inwestycji. Podpisane porozumienie gwarantuje samorządowi dostęp do atrakcyjnych szkoleń oraz promocję obszarów inwestycyjnych gminy.

Przechlewo będzie jedną z dziesięciu gmin, które wezmą udział w projekcie. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu samorząd nie będzie ponosił kosztów z tego tytułu. „Chcemy podnieść kompetencje zawodowe pracowników naszej gminy poprzez szkolenia i warsztaty. Chcemy także zapoznać się z najlepszymi praktykami w procesie obsługi inwestora i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych jednostek. Mam też nadzieje, że w ciągu najbliższych lat pojawią się na naszym terenie nowi inwestorzy, którzy zainwestują w naszej gminie, przez co powstaną kolejne miejsca pracy” – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Udział w projekcie daje także możliwość promocji gminy jako obszaru przyjaznego inwestorom. Również na terenie Gminy Przechlewo nowi i istniejący inwestorzy mogą liczyć na ulgi w podatkach, takie same jak dla przedsiębiorstw działających w strefach ekonomicznych. Wysokość ulg jest uzależniona od kwoty zainwestowanej na danym obszarze. Takie rozwiązania mają stymulować rozwój przedsiębiorczości.

fot. serwissamorzadowy.eu