PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 JEST JUŻ GOTOWY

12 gru, 2016 | Przechlewo

Prawie 25 procent przyszłorocznego budżetu, chce przeznaczyć na inwestycje Gmina Przechlewo. Będzie to rekordowo wysoki wskaźnik nie tylko w powiecie, ale i w całym regionie. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie ponad 7 milionów złotych.

Bez wątpienia największą inwestycją ma być przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków. To zadanie ma kosztować ponad 10 milionów złotych. Ponad połowę stanowić ma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Reszta to środki gminy. Kolejnym kosztowym zadaniem ma być rozpoczęcie modernizacji kotłowni na Osiedlu Juźkowa w Przechlewie. Cała inwestycja ma kosztować prawie 2,5 mln zł. Będzie ona realizowana przez dwa lata. W planach gminy jest też modernizacja oświetlenia ulicznego. To zadanie będzie realizowane w ramach partnerskiego programu, we współpracy z sąsiednimi samorządami.

Ponadto na liście zadań Gminy Przechlewo, są także remonty dróg, świetlic, a także modernizacje obiektów oświatowych. „Przyszłoroczny budżet będzie wyjątkowym pod względem wydatków inwestycyjnych” – mówi Andrzej Żmuda Trzebiatowski, Wójt Gminy Przechlewo. „Musimy te wydatki poczynić, póki środki unijne są jeszcze dostępne. Uważam, że okazje gdy ktoś dodaje nam złotówkę, a nawet dwie, do każdej naszej wydanej złotówki, trzeba zawsze wykorzystywać” – dodaje Wójt.

W wykazie planowanych na przyszły rok inwestycji, znalazło się aż 28 zadań. Tak duże wydatki zwiększą jednak zadłużenie gminy. Na koniec 2017 roku osiągnie ono bezpieczny poziom – 43%. Projekt budżetu analizuje teraz Rada Gminy. Pod koniec grudnia odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content