PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

11 mar, 2024 | Człuchów

Ponad 367 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych przyznał w tym roku samorząd Miasta Człuchowa. To nie wszystkie pieniądze, bo kolejne środki będą rozdysponowywane w ciągu roku. Środki mogą być wydatkowane m.in. na kulturę, ekologię, sport i promocję zdrowia

Pieniądze przyznawane są stowarzyszeniom i organizacjom, które złożyły do Ratusza wnioski w konkursie grantowym. W tym roku wpłynęły aż 53 oferty. 23 z zakresu kultury fizycznej, 13 z zakresu kultury, 4 z zakresu zdrowia, 4 z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, 3 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 2 z zakresu ekologii i 1 z dziecin różnych.

Całkowity koszt wszystkich zaplanowanych działań to kwota blisko 1,5 mln złotych, z czego wnioskowana kwota dotacji to 674 tysiące zł. W budżecie miasta zaplanowano natomiast 386 tysięcy złotych – mówi Tomasz Kowalczyk, wiceburmistrz Człuchowa.

Po analizie wniosków pieniądze podzielono następująco:

Na wspieranie kultury fizycznej udzielono dofinansowań o łącznej wartości: 273 tysiące złotych. Środki te przyznano 19 stowarzyszeniom.

Na wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielono dofinansowań o łącznej wartości: 37 670 zł. Środki przyznano 10 stowarzyszeniom.

Na ochronę i promocję zdrowia środki przyznano 3 stowarzyszeniom. Łączna wartość przyznanej dotacji to: 4 tysiące złotych.

Na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym grant w wysokości 20 tysięcy złotych przyznano jednemu stowarzyszeniu.

Na wspieranie bezpieczeństwa i porządku publicznego środki otrzymały 3 stowarzyszenia. Łączna wartość dofinansowania to 29 tysięcy złotych.

Na wspieranie ekologii i ochrony zwierząt, 2 stowarzyszeniom przyznano łącznie 4 tysiące złotych.

Ponad 18 tysięcy złotych rozdysponowano na wnioski z tak zwanych małych dotacji. 30 tysięcy złotych będzie do dyspozycji w trakcie roku. Są to środki przeznaczone na organizację czasu wolnego podczas wakacji. Konkursy na te zadania będą dopiero ogłaszane.

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content