PODSUMOWANIE ROKU 2023 W INWESTYCJACH GMINY RZECZENICA

19 sty, 2024 | Rzeczenica

Dwadzieścia dwa zdania inwestycyjne o łącznej wartości około 8,7 mln złotych zrealizowała w ubiegłym roku Gmina Rzeczenica. Wydatki majątkowe stanowiły prawie 30 procent wszystkich wydatków budżetowych. Pozyskane dofinansowania stanowiły średnio prawie 70 procent wartości inwestycji.

Gmina Rzeczenica podsumowując miniony rok w inwestycjach zwraca uwagę, iż na ogólną ich wartość złożyły się pozyskane dofinansowania w łącznej wysokości 6 mln złotych. Z własnego budżetu samorząd musiał dołożyć zaledwie 2,7 mln złotych. – Najwyższa kwota w 2023 roku była związana z gospodarką odpadami. Tutaj na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zakup samochodów do wywozu tych odpadów wydaliśmy ponad 2,5 mln złotych. Na to zadanie pozyskaliśmy potężne dofinansowanie, dzięki któremu nasz wkład własny wynosił tylko 5 procent. Inne zadania inwestycyjne na które wydaliśmy najwięcej środków dotyczyły remontów dróg. Łączna wartość tych inwestycji to prawie 1,7 mln zł. Tutaj warto podkreślić, że te remonty były prowadzone prawie we wszystkich naszych sołectwach – mówi Marcin Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica. Trzy drogi były remontowane w porozumieniu z nadleśnictwami.

Na liście ubiegłorocznych zadań inwestycyjnych znalazła się także modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzeziu. Inwestycja ta kosztowała 1,4 mln zł. 900 tysięcy stanowiło pozyskane dofinansowanie. W ubiegłym roku w Rzeczenicy ruszyła także modernizacja oczyszczalni ścieków. Do tej pory na to zadanie wydano milion złotych. Przy obiekcie powstała instalacja fotowoltaiczna, która ma ograniczyć koszty związane z energią elektryczną. Prace modernizacyjne całego obiektu będą prowadzone do końca roku 2024.

Trwają także rozpoczęte w ubiegłym roku budowy nowego ośrodka zdrowia oraz budynku komunalnego. Pierwsza inwestycja realizowana jest w całości ze środków otrzymanych w ramach wygranej w rządowym konkursie „Rosnąca odporność”. Drugie zadanie wsparte jest dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 80 procent wartości inwestycji.

Podsumowując zadania inwestycyjne w 2023 roku warto podkreślić, że prawie 30 procent środków finansowych ze wszystkich wydatków było przeznaczonych na inwestycje, co w mojej ocenie jest bardzo dobrym wynikiem – dodaje wójt.  

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content