Nagrody finansowe oraz prawo do udziału w atrakcyjnych wyjazdach – taką propozycję na promowanie młodych talentów ma Miasto Człuchów. Gotowy jest już Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Akcją będą objęci uczniowie klas 4-8, uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi.

Program przewiduje nagradzanie uczniów zdolnych i aktywnych społecznie. Ważna będzie nie tylko średnia ocen, ale także udział w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych lub zawodach sportowych. Istotna będzie też aktywna działalność na rzecz społeczności szkolnej.

Nagrody będzie przyznawał Burmistrz Miasta Człuchowa. Kandydatury zgłosi wcześniej dyrektor szkoły. W części stypendialnej do podziału będzie 9 tysięcy złotych. „Program nasz ma na celu promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, motywowanie ich do pogłębiania wiedzy, do odkrywania własnych uzdolnień i rozwijania talentów, a także promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności szkolnej” – mówi Justyna Muryn, inspektor do spraw oświaty w Urzędzie Miejskim w Człuchowie. Dodatkową atrakcją będą także cykliczne wycieczki dla Mistrzów Szkoły, finansowane przez Miasto Człuchów. Pierwsza z nich ma się odbyć już w tym roku.

Aby program wspierania edukacji wszedł w życie, musi go zatwierdzić wcześniej Rada Miejska. Dokument zostanie przedstawiony na najbliższej sesji, jeszcze w tym miesiącu.

fot. serwissamorzadowy.eu