KOLEJNE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE GMINNYCH INWESTYCJI

23 sie, 2023 | Rzeczenica

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych w Gwieździnie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych. Na takie zadania wnioski o dofinansowanie złożyła Gmina Rzeczenica. Pieniądze mają pochodzić z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Samorząd wnioskuje łącznie o 9 milionów złotych.

W Gwieździnie sieć kanalizacyjna i wodociągowa miałaby być budowana w miejscu, gdzie jej jeszcze ma. Chodzi o nowo zasiedlone grunty w obrębie ulicy Przylesie. Dla tego zadania gotowa jest już dokumentacja budowlana. Inwestycja miałaby kosztować niespełna 1,6 mln złotych. Samorząd zabiega o wsparcie w wysokości 1,5 mln złotych.

Kolejnym zadaniem jest modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie całej gminy. – Generalnie to zadanie ma polegać na budowie i przebudowie sieci, modernizacji przepompowni ścieków i zakupie wozu asenizacyjnego do opróżniania bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – mówi Marcin Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica.

Trzeci wniosek zakłada modernizację dróg gminnych w sołectwach: Olszanowo, Rzeczenica, Gwieździn i Międzybórz. – W innym wniosku, dotyczącym miejscowości popegeerowskich, ubiegamy się o środki na remonty dróg w sołectwach: Breńsk, Brzezie i Pieniężnica, dlatego w tym wniosku, dotyczącym inwestycji strategicznych, zabiegamy o pieniądze dla pozostałych miejscowości – dodaje wójt. Ogłoszenie listy wniosków, które otrzymały rządowe wsparcie, powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content