KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA RZECZENICY

12 paź, 2023 | Rzeczenica

Aż 8 milionów złotych rządowego wsparcia otrzymała Gmina Rzeczenica. To kolejne środki, które spłynęły do tego samorządu z budżetu centralnego. Będą one przeznaczone na modernizację dróg oraz gospodarkę wodno–ściekową.

Pierwszą inwestycją, która otrzymała wsparcie jest rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gwieździnie. Dzięki temu wodociąg i kanalizacja powstaną na ulicy Przylesie, w miejscach intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej. Druga inwestycja dotyczyć będzie poprawy infrastruktury wodno-ściekowej w pozostałych częściach gminy. Z tej puli środków zmodernizowana będzie przepompownia ścieków na osiedlu Rzewnica oraz zakupiony zostanie wóz asenizacyjny do wywozu szamb i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednak najważniejszą częścią tej inwestycji będzie budowa zamkniętego kanału tłocznego dla ścieków produkowanych przez firmę Westpol. – Zapobiegnie to dalszemu wydobywaniu się nieprzyjemnych zapachów z tej instalacji – mówi Marcin Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica. 

Trzecia inwestycja zakłada budowę, przebudowę i remonty dróg na terenie gminy Rzeczenica. W ramach tego zadania zmodernizowany zostanie najbardziej zniszczony fragment głównej ulicy prowadzącej przez osiedle Rzewnica, a także naprawione będą wybrane odcinki drogowe w Gwieździnie, Olszanowie i Międzyborzu. Przebudowy doczeka się także ulica Przechlewska w Rzeczenicy na odcinku od drogi powiatowej do cmentarza oraz wybrane fragmenty ulicy Czarnej i Lipowej.

Co istotne, otrzymane dofinansowanie powinno pokryć aż 95 procent wartości wszystkich tych inwestycji. Gmina Rzeczenica szacuje, że dołoży do tych zadań około 400 tysięcy złotych. Wszystkie wyżej wymienione inwestycje będą realizowane w latach 2024 – 2025.

 

 

fot. UG Rzeczenica

 

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content