Państwo Wiesława i Ambroży Flak z Człuchowa świętowali 50-lecie małżeństwa. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Człuchowie odbyła się z tej okazji niecodzienna uroczystość. Jubilaci otrzymali nie tylko życzenia i upominki od władz miasta, ale także okolicznościowe medale przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Państwo Flak pobrali się 23 sierpnia 1969 roku. Ślub wzięli dokładnie w tym samym urzędzie, w którym świętowali jubileusz 50-lecia małżeństwa. Poznali się dwa lata wcześniej. Pan Ambroży pracował wówczas w zakładzie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie domu pani Wiesławy.

Jubilaci doczekali się pięciorga dzieci, dwunastu wnucząt i sześcioro prawnucząt. Jak sami mówią, aby żyć szczęśliwie trzeba się wzajemnie szanować, wspierać i kochać. Tak zwane ciche dni w małżeństwie są zakazane.

fot. serwissamorzadowy.eu