JEST ABSOLUTORIUM ZA ROK 2023

1 lip, 2024 | Rzeczenica

Jednogłośnie Rada Gminy Rzeczenica udzieliła Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023. Uwag do prawidłowości wykonania planu dochodów i wydatków nie wniosła także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Ubiegłoroczny budżet zamknął się kwotą 26,6 mln złotych po stronie dochodów oraz 29,3 mln zł po stronie wydatków. Na inwestycje wydano ponad 9 mln zł, co stanowi aż 31 procent wszystkich wydatków. Zadłużenie gminy na koniec roku 2023 wynosiło około 29 procent. – To był dobry rok dla Gminy Rzeczenica. Mam tu na myśli ilość pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki nim mogliśmy zaplanować, a w wielu przypadkach także rozpocząć nowe, kosztowne inwestycje – mówi Marcin Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica. W budżecie na rok 2024 wydatki majątkowe zaplanowano na rekordową kwotę 18,5 mln zł. Będzie to aż 47 procent wszystkich wydatków Gminy Rzeczenica.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content