JEST ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2022

29 cze, 2023 | Rzeczenica

Jednogłośnie Rada Gminy Rzeczenica udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022. Radni, większością głosów udzieli włodarzowi także wotum zaufania.

Ubiegłoroczny budżet Gminy Rzeczenica zamknął się prawie 26 milionami złotych po stronie dochodów oraz 25 milionami po stronie wydatków. Ponad 13 procent wszystkich wydatków stanowiły te, przeznaczone na inwestycje. – Na liście zadań znalazło się aż 29 pozycji, z czego 10 to inwestycje drogowe o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł. Największymi i najbardziej kosztownymi zadaniami były natomiast: budowa świetlicy wiejskiej w Gockowie, która kosztowała ponad 800 tysięcy złotych oraz dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rzeczenicy w kwocie 500 tysięcy złotych – mówi Marcin Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica.

Był to rok trudny, ale zakończył się dobrze. – Co ważne podkreślenia! Drugi rok z rzędu, jako samorząd, nie musieliśmy zaciągać nowego kredytu. Zamiast tego spłaciliśmy 900 tysięcy starego zobowiązania, co spowodowało, że na koniec roku 2022 zadłużenie gminy wyniosło tylko 21 procent. Jest to najniższy wskaźnik od początku tej kadencji – dodaje wójt.

Ubiegłoroczny budżet w momencie jego planowania zakładał niewielki deficyt. Tymczasem zakończył się ona nadwyżką w wysokości ponad 400 tysięcy złotych.

Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji inwestycji i rozwoju naszej gminy. Dziękuję Radzie Gminy, wszystkim pracownikom urzędu i jednostek podległych. Podziękowania także dla sołtysów i wszystkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, które uczestniczą w naszych imprezach lub reprezentują Gminę Rzeczenica na zewnątrz. Jestem im bardzo wdzięczny – podsumowuje wójt Marcin Szulc.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content