GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

4 lis, 2016 | Człuchów

Do końca tego roku ma być gotowy Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Człuchowa. To dokument na podstawie którego samorząd będzie mógł ubiegać się o środki unijne na remonty lub poprawę infrastruktury miejskiej. Przygotowanie takiego dokumentu spoczywa na wszystkich gminach, planujących w przyszłości renowację swoich miejscowości.

Przygotowanie takiego dokumentu poprzedzają liczne badania i konsultacje społeczne. Na tej podstawie określa się obszary, wymagające interwencji. W Człuchowie taką opieką, w pierwszej kolejności objęte ma być śródmieście. „Chodzi tu o ulice w bezpośrednim otoczeniu Starego Miasta, a także obszar przy ulicy Szczecińskiej, Traugutta, Jacka i Agatki oraz Jeziorańskiego” – mówi Dorota Lipska, kierownik referatu infrastruktury, przestrzeni i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Człuchowie. Ostateczna wersja dokumentu zostanie zatwierdzona przez Radę Miejską. Wcześniej jednak zostanie przedstawiona ona mieszkańcom. Ci, będą mogli wnosić także swoje uwagi. Na podstawie tego dokumentu będą tworzone projekty budowlane, kosztorysy oraz wnioski o unijne dotacje.

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content