DARMOWE STUDNIE DLA MIESZKAŃCÓW

19 kwi, 2016 | Gmina Wiejska Człuchów

Gmina Człuchów zapowiada pomoc finansową w budowie nowych studni głębinowych dla mieszkańców. Dotyczy to obszarów, na których dotychczasowe instalacje przestały prawidłowo funkcjonować. Właściciele nieruchomości mogą liczyć na spore dofinansowanie budowy nowej studni, a w niektórych przypadkach nawet na pokrycie 100 procent kosztów.

Problem wysychających studni dotyczy przede wszystkim południowej części Gminy Człuchów. „Do tej pory otrzymaliśmy 7 wniosków z Jaromierza i kilka z Barkowa i Biskupnicy” – mówi Arkadiusz Kubalewski, Sekretarz Gminy Człuchów. Powodem jest zła sytuacja hydrologiczna, brak opadów i obniżający się poziom wód gruntowych. Rozwiązaniem jest przeprowadzenie głębszych odwiertów i budowa nowych studni. „Nie każdego jednak stać na taki wydatek. Są to kwoty sięgające kilku tysięcy złotych” – dodaje Kubalewski. Z tego powodu gmina podjęła decyzję o dofinansowywaniu wniosków w tym zakresie, przyjmując następujące kryteria:

– Osoby samotne, których dochód nie przekracza 2000 złotych – otrzymają 100 procent dofinansowania.

– Rodziny w których dochód na osobę nie przekracza 1500 złotych – otrzymają również 100 procent dofinansowania.

– Wszyscy pozostali wnioskodawcy otrzymają dofinansowanie w wysokości 75 procent wartości zadania.

Podania już są przyjmowane.

Studnie głębinowe w Gminie Człuchów są budowane wyłącznie w osadach znacznie oddalonych od miejscowości, gdzie budowa klasycznego wodociągu jest ekonomicznie nieuzasadniona lub technicznie niemożliwa. Wszystkie miejscowości i większe skupiska domów są podłączone do gminnej sieci wodociągowej.

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content