Zakończyła się modernizacja człuchowskiej oczyszczalni ścieków. Była to najdroższa w ostatnich latach inwestycja w Człuchowie. Pochłonęła ona prawie 27 milionów złotych.

Remont człuchowskiej oczyszczalni komunalnej był konieczny. Ostatnią jej modernizację przeprowadzono w 2001 roku. Przez ten czas wiele się zmieniło, nie tylko w technologii oczyszczania, ale także w ilości dostarczanych ścieków. Zaczęły się też awarie i zmieniono przepisy dotyczące ochrony środowiska.

„W odpowiedzi na powyższe oczyszczalnia została nieco przebudowana. Część infrastruktury zautomatyzowano i zhermetyzowano, tak aby jak najmniej przykrych zapachów dostawało się do atmosfery” – mówi Hanna Adamowska, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Człuchowie.

Po przebudowie przepustowość oczyszczalni nie zwiększyła się. Zmienił się za to ciąg technologiczny oczyszczania ścieków. Teraz jest on bardziej precyzyjny i odporny na ewentualne anomalie pogodowe takie jak silne roztopy śniegu lub nawalne deszcze.

Inwestycja była dofinansowana  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości prawie 14 milionów złotych. 5 milionów to podatek VAT, który także wróci na konto spółki.

fot. serwissamorzadowy.eu