Polski Instytut Ekonomiczny ogłosił wyniki opracowanego przez siebie rankingu jakości życia w polskich miastach. W kategorii miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców Człuchów znalazł się na liście miast dobrego życia. W tej grupie w województwie pomorskim na podobną ocenę zasłużyła także Ustka. Łącznie sklasyfikowano 712 podobnych miejscowości.

Przy opracowaniu rankingu pod ocenę brano między innymi sytuację finansową miejskiego budżetu, zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych warunków życia, dbałość o porządek, środowisko naturalne oraz rozwój kultury, sportu i rekreacji. Nie bez znaczenia było także wykorzystanie walorów turystycznych oraz potencjału biznesowego. Źródłem zestawień były analizy przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W rankingu przedsiębiorczości mieszkańców Człuchów zajął 62 miejsce w kraju. „Siłą naszego miasta są małe firmy. Gorzej by było gdyby funkcjonowały dwa, trzy wielkie zakłady i okazałoby się, że któryś z przyczyn ekonomicznych z dnia na dzień zostaje zlikwidowany” – uważa Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa. Dogodne warunki do życia spowodowały, że od dwóch lat w Człuchowie notuje się także wzrost ilości mieszkańców. Wcześniej, podobnie jak w większości miast w Polsce odnotowywano odpływ ludności związany bądź to z emigracją, bądź z tendencją do osiedlania się na terenach wiejskich. Obecnie w Człuchowie buduje się lub przygotowuje do budowy aż 260 nowych mieszkań.

fot. UM w Człuchowie