80 milionów złotych z Unii Europejskiej pozyskało od początku członkostwa Polski w jej strukturach – Miasto Człuchów. To więcej niż jednoroczny, obecny budżet miasta. Zdecydowana większość tych pieniędzy została wydana na inwestycje. Doliczając do tego wkład własny samorządu, Człuchów w ciągu ostatnich 15 lat na remonty, budowy i modernizacje wydał już prawie trzykrotność własnego budżetu.

Największą i najdroższą do tej pory zrealizowaną inwestycją była renowacja Zamku Krzyżackiego. Wszystko pochłonęło 15 milionów złotych z czego aż 70 procent stanowiło dofinansowanie unijne. „Nigdy naszego budżetu nie byłoby stać, żeby przeprowadzić rewitalizację tak dużego obiektu i tak kosztownego” – mówi Ryszard Szybajlo, Burmistrz Człuchowa.

Oprócz tego w mieście z udziałem środków unijnych powstały także nowe drogi i ciągi pieszo – rowerowe. Odnowiono plażę nad jeziorem Rychnowskim, rewitalizowano elementy zabytkowych kościołów, odnawiano strefę śródmiejską, wyremontowano oczyszczalnie ścieków, a obecnie trwa przebudowa systemu kanalizacji. Ze środków unijnych zrealizowano kilkadziesiąt różnych projektów miękkich, a także odnowiono zaplecze sportowe i zbudowano nowe place zabaw.

fot.serwissamorzadowy.eu