W Gminie Przechlewo w tym roku nie będzie podwyżek opłat za odbiór i utylizację śmieci. Mimo powszechnie rosnących cen, samorząd znalazł sposób na ich utrzymanie na obecnym poziomie. Zdaniem władz gminy – należało uszczelnić system poboru opłat.

Obecne koszty odbioru śmieci w skali całej gminy wynoszą około 600 tysięcy złotych rocznie. Z tytułu wpłat od mieszkańców i przedsiębiorców, do budżetu nie zawsze jednak wpływała tak kwota. Zdarzało się też, że deklaracje określające ilość osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości nie były zgodne z rzeczywistością. „Jako gmina – mieliśmy trudny wybór. Albo będziemy dopłacać za nieuczciwych z własnego budżetu, albo podniesiemy ceny wszystkim. Tym samym jednak, ukaralibyśmy uczciwych podatników” – mówi wójt Krzysztof Michałowski.

Gmina przeprowadziła kontrole. W kilkudziesięciu przypadkach okazało się, że stan osobowy w złożonej deklaracji nie zgadzał się ze stanem faktycznym. Część mieszkańców także, dobrowolnie – jeszcze przed kontrolami skorygowała swoje oświadczenia. Zwiększono też skuteczność poboru opłat. Takie rozwiązania spowodowały, że system zaczął się bilansować. Gmina nie ma zatem potrzeby podnoszenia opłaty śmieciowej w roku 2020. Obecnie obowiązujące stawki w Przechlewie to 14 złotych od osoby za śmieci segregowane oraz 28 złotych za śmieci niesegregowane.

fot. serwissamorzadowy.eu