RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH RÓWNIEŻ DLA BRUS

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH RÓWNIEŻ DLA BRUS

Prawie 2,6 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma Gmina Brusy. Promesę na ręce Burmistrza Witolda Ossowskiego przekazał Premier Mateusz Morawiecki.

Rządowe środki zasilą trwające i planowane do realizacji zadania inwestycyjne. Pozwolą one między innymi na kontynuację rozbudowy Centrum Kultury. Są też inne, ważne dla mieszkańców zadania – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. „W mieście czeka nas budowa kanalizacji deszczowej, a dokładniej rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Jest to duża inwestycja, która będzie dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli ze środków unijnych.  Ale potrzebny jest także wkład własny. Takie środki pozwolą na realizację tego zadania. Ta realizacja będzie łatwiejsza” – dodaje Ossowski. Gmina przygotowuje się także do budowy dróg na osiedlu Słonecznym. Jak mówi dalej burmistrz, rządowe zapewnienie o przyznaniu funduszy z budżetu państwa, pozwala także samorządowi bardziej precyzyjne planowanie przyszłych inwestycji w budżecie gminy. Uroczystość wręczenia promes odbyła się w minioną niedzielę w Chojnicach.

 

 

 

Grafika: UM w Brusach

 

 

JEST ABSOLUTORIUM ZA ROK 2019

JEST ABSOLUTORIUM ZA ROK 2019

Jednogłośnie Rada Miejska w Brusach udzieliła Burmistrzowi Brus wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Zastrzeżeń nie wniosła także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Ubiegłoroczny budżet Brus zamknął się kwotami: 99 milionów złotych po stronie dochodów i 94 miliony po stronie wydatków. Na inwestycje przeznaczono prawie 18 milionów, co stanowi około 19 procent całego budżetu. Jednym z najważniejszych zadań była budowa żłobka gminnego. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu Maluch+. W ubiegłym roku kontynuowano także przebudowę Centrum Kultury i Biblioteki. „Poważnym zadaniem, które było realizowane w naszym budżecie w roku 2019, była odnowa dróg zniszczonych po nawałnicy. Na ten cel wydatkowaliśmy około 7,5 miliona złotych. Były to środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Dzięki tej kwocie udało się poprawić stan naszych dróg gruntowych” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Zdaniem włodarza gminy miniony rok budżetowy był dobrym rokiem. „Bardzo serdecznie dziękuję moim współpracownikom za realizację tego budżetu. Dziękuję również Radzie Miejskiej za współpracę w roku 2019” – dodaje burmistrz. Zadłużenie Gminy Brusy na koniec roku 2019 wynosiło bezpieczne 24 %.

 

 

fot. UM w Brusach

 

 

DROGA Z ZALESIA DO LUBNI – ZOBACZ POSTĘP PRAC

DROGA Z ZALESIA DO LUBNI – ZOBACZ POSTĘP PRAC

Kończą się prace na drodze łączącej miejscowości Zalesie i Lubnia w Gminie Brusy. Dotychczasowy szutrowy odcinek będzie teraz utwardzony asfaltem. Tuż przy drodze powstanie też ścieżka pieszo – rowerowa. Całość ma kosztować 3 miliony złotych. Ponad 1,3 mln to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nowo budowany odcinek jest skrótem dla kierowców jadących z Brus do Lubni i dalej do Wiela. Droga zaczyna się tuż za miejscowością Zalesie, a kończy w samym centrum Lubni. W ten sposób omija się niebezpieczne skrzyżowanie przy stacji kolejowej. Po zakończeniu budowy nowa droga będzie utwardzona asfaltem o szerokości 6 metrów. Wzdłuż trasy powstaje także ciąg pieszo – rowerowy. Poza terenem zabudowanym będzie on asfaltowy, natomiast w miejscowości nawierzchnię stanowić będzie kostka betonowa. „Jest to bardzo ważny odcinek, ponieważ stanowi on nowe połączenie pomiędzy miejscowościami Zalesie i Lubnia. Będzie to też łącznik z budowanymi na terenie naszej gminy ścieżkami rowerowymi”- mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Obecnie trwa budowa trasy rowerowej z Brus do Zalesia. Wcześniej Gmina Brusy wraz z Powiatem Chojnickim wybudowały podobna ścieżkę z Lubni w kierunku Wiela. Nowo budowany trakt połączy oba te odcinki.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

 

 

SĄ PIENIĄDZE NA UTYLIZACJĘ POPRODUKCYJNYCH ODPADÓW ROLNICZYCH

SĄ PIENIĄDZE NA UTYLIZACJĘ POPRODUKCYJNYCH ODPADÓW ROLNICZYCH

Ponad 240 tysięcy złotych dofinansowania na utylizację nieorganicznych odpadów rolniczych otrzymała Gmina Brusy. Są to pieniądze, które zrefundują właścicielom gospodarstw rolnych koszty unieszkodliwienia odpadów takich jak na przykład worki po nawozach, folie, sznurki czy siatki. Akcja ich wywozu prowadzona będzie już w lipcu.

Wyżej wymienione odpady nie są traktowane jak zwykłe śmieci. Nie można ich wrzucać do kontenerów, ani też oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Są to odpady poprodukcyjne wymagające innego traktowania niż odpady komunalne. „Jeżeli rolnik chce takie materiały zutylizować, musi za to zapłacić. Natomiast dotacja z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500 złotych do tony, pozwala na to, że koszty ponoszone przez rolników będą zdecydowanie niższe” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Na terenie gminy Brusy planuje się zutylizowanie 500 ton poprodukcyjnych odpadów rolniczych. Każdy właściciel gospodarstwa zainteresowany pozyskaniem takiej dopłaty, powinien złożyć w Urzędzie Miejskim w Brusach odpowiedni wniosek. Gmina jest w trakcie wyboru firmy, która zajmie się profesjonalną utylizacją tego typu odpadów.

 

 

fot. pixabay.com

 

 

 

O JÓZEFIE CHEŁMOWSKIM W TELEWIZJI [TELEEXPRESS]

O JÓZEFIE CHEŁMOWSKIM W TELEWIZJI [TELEEXPRESS]

Była pracownia nieżyjącego już Józefa Chełmowskiego wymaga pilnego remontu. Odrestaurować trzeba między innymi jego prace. Tematem zainteresowali się dziennikarze TVP.

Relacja telewizyjna zarejestrowana przez Ogólnopolski Program Informacyjny Teleexpress.

źródło: TVP

 

 

 

WIOSENNE NAPRAWY DRÓG GRUNTOWYCH

WIOSENNE NAPRAWY DRÓG GRUNTOWYCH

Zakończyły się prace związane z wiosenną konserwacją dróg gruntowych. W gminie Brusy to aż 135 kilometrów traktów dojazdowych do małych osad, posesji i pól. W większości przypadków drogi były równane. Najbardziej zniszczone fragmenty uzupełniano i utwardzano kruszywem.

Naprawę dróg przeprowadzono na terenie 20 sołectw i osiedla nr 1 w Brusach. Są to prace, które cyklicznie trzeba powtarzać. „Specyfika dróg gruntowych jest taka, że niestety musimy wydatkować na nie dużo pieniędzy. Drogi te trzeba utrzymywać, konserwować, czasami nawet dwa razy w roku” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Tegoroczne wiosenne naprawy dróg gruntowych kosztowały budżet gminy 110 tysięcy złotych. To nie jedyne drogi naprawione w gminie Brusy. Wcześniej w regionie przeprowadzono też odbudowę dróg gruntowych zniszczonych w nawałnicy w 2017 roku. To zadanie kosztowało prawie 20 milionów złotych. Było ono dofinansowane z budżetu państwa oraz unijnego Funduszu Solidarności.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

Skip to content