BĘDZIE REMONT ULICY KOŚCIELNEJ W KOSOBUDACH

BĘDZIE REMONT ULICY KOŚCIELNEJ W KOSOBUDACH

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach. Gmina Brusy pozyskała na to zadanie dofinansowanie rządowe. Gruntowa jeszcze dzisiaj droga, niebawem zmieni się w nowoczesny trakt pieszo-jezdny.

Ulica Kościelna w Kosobudach to 250 metrowy odcinek położony w centrum wsi. Biegnie on przy kościele i prowadzi dalej do kilkunastu posesji. Niebawem droga ta zmieni się nie do poznania. „Czeka nas kompleksowa budowa tej ulicy. Jej nawierzchnię stanowić będzie kostka betonowa. Powstanie też nowe oznakowanie i oświetlenie uliczne. Wcześniej jednak niezbędna będzie budowa kanalizacji deszczowej” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Ich zakończenie zaplanowano na rok przyszły. Zadanie ma kosztować około miliona złotych. Połowę wartości inwestycji stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

fot. UM w Brusach

 

 

W LEŚNIE POWSTANIE NOWA REMIZA

W LEŚNIE POWSTANIE NOWA REMIZA

Dwa garaże na samochody bojowe, pomieszczenia magazynowe i socjalne dla strażaków. Wszystko to na powierzchni 200 metrów kwadratowych. Tak będzie wyglądała nowa remiza w Leśnie koło Brus. Prace budowlane już się rozpoczęły. Obiekt ma być gotowy jeszcze w tym roku.

Nowa remiza powstaje przy istniejącej świetlicy. Zresztą już podczas jej budowy myślano o pomieszczeniach dla strażaków. „Obok świetlicy wylano bowiem fundamenty pod remizę, a kotłownię zbudowano tak, aby mogła ona w przyszłości ogrzewać dwa budynki” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Nowa remiza będzie miała jedną kondygnację. Wewnątrz oprócz garaży, znajdą się też pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja ma kosztować około 600 tysięcy złotych. 150 tysięcy to dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Nowo budowana remiza zastąpi stary obiekt, który nie nadaje się już do użytku.

 

 

fot. UM w Brusach

 

 

NA OSIEDLU SŁONECZNYM BĘDĄ NOWE DROGI

NA OSIEDLU SŁONECZNYM BĘDĄ NOWE DROGI

Prawie dwa kilometry utwardzonych dróg zostanie zbudowanych na osiedlu Słonecznym w Brusach. Gmina pozyskała na ten cel prawie 5 milionów złotych rządowego dofinansowania. Prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku. Wszystko będzie gotowe w roku 2023.

Do remontu wyznaczono ulice: Akacjową, Stokrotki, Modrakową, Zieloną, Łanową, Różaną, Jaśminową oraz przedłużenie ulicy Słonecznej i Kwiatowej. Obecnie są to jeszcze drogi gruntowe. W przyszłości będą one utwardzone kostką betonową. Powstaną tam także chodniki. Zanim jednak to się stanie, trzeba wykonać inne prace. „Drogi te nie posiadają odwodnienia, co jest poważnym problemem, dlatego prace drogowe będzie trzeba poprzedzić budową kanalizacji deszczowej” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Niezbędny będzie także wykup części gruntów na poszerzenie ulic i umiejscowienie zbiorników retencyjnych. Stąd też dość długi okres wykonania tej inwestycji.

Przetarg na wykonanie tego zadania zostanie ogłoszony niebawem. Gmina szacuje, że wszystko może kosztować prawie 10 milionów złotych. Ostateczna cena znana będzie jednak dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Połowę wartości inwestycji stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

fot. UM w Brusach

 

 

URZĄD MIEJSKI PONOWNIE OTWARTY DLA MIESZKAŃCÓW

URZĄD MIEJSKI PONOWNIE OTWARTY DLA MIESZKAŃCÓW

Wszystkie wydziały urzędu w pełni funkcjonują. Kasa powróciła do systemu pracy sprzed pandemii koronawirusa. Przez ponad miesiąc ograniczone było bowiem wejście na teren urzędu osób, niebędących jego pracownikami. Teraz jest to możliwe, choć nadal z pewnymi ograniczeniami.

Do budynku mogą obecnie no wejść tylko osoby, których obecność jest niezbędna podczas czynności urzędowych. Część spraw załatwianych jest także w biurach urzędu. „Musimy tę ostrożność zachować. Pojawia się u nas dużo osób z zewnątrz i nie wiemy tak naprawdę kto skąd przyjdzie lub przyjedzie. A więc dla dobra naszych mieszkańców musimy wszystkie środki ostrożności zapewnić” – mówi Witold Ossowski Burmistrz Brus. Przed wejściem do urzędu należy zdezynfekować ręce. Obowiązkowe są także maseczki zasłaniające usta i nos.

Magistrat zachęca, aby mino wszystko nadal korzystać z korespondencji elektronicznej lub pocztowej. Przed urzędem ustawiona jest specjalna skrzynka do której można wrzucać podania, wnioski i inne dokumenty urzędowe. Część spraw można także załatwić telefonicznie.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLA NIEBAWEM BĘDĄ OTWARTE

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLA NIEBAWEM BĘDĄ OTWARTE

Od jutra (12.05) żłobek i przedszkola w Brusach wznawiają działalność. Po kilkutygodniowej przerwie związanej z pandemią koronawirusa, placówki ponownie przyjmą dzieci. W ich działalności będą jednak pewne ograniczenia.

Przed wejściem do budynku obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk. Rodzice przyprowadzający dzieci, będą musieli nosić maseczki. „Wszystko już skonsultowaliśmy ze służbami sanitarnymi. Żłobek jest przygotowany. Od 12 maja będzie funkcjonował. Rodzice, którzy są chętni posłać tam swoje dzieci, będą mogli to uczynić” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Podobne zasady będą obowiązywały w przedszkolach. Wszystkie zabawki oraz przedmioty, których nie da się łatwo zdezynfekować, zostaną usunięte. Pozostałe będą regularnie odkażane.

W Brusach od wtorku czynny będzie żłobek gminny oraz przedszkole publiczne i niepubliczne. Otwarte będą także punkty przedszkolne w Czyczkowach, Lubni, Leśnie i Kosobudach. Jak dotąd chęć posłania dziecka do żłobka zadeklarowało już 22 rodziców. Do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych we wsiach zgłoszono już ponad 50 dzieci.

Od 7 maja w Brusach czynna jest też biblioteka w Brusach. Czytelnicy mogą także korzystać z jej filii w Leśnie, Małych Chełmach i Męcikale. Wszędzie jednak, podobnie jak w innych instytucjach, obowiązuje reżim sanitarny.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

 

RUSZYŁA BUDOWA UL. CZERNICKIEJ W CZYCZKOWACH

RUSZYŁA BUDOWA UL. CZERNICKIEJ W CZYCZKOWACH

Do końca sierpnia tego roku potrwają prace na ulicy Czernickiej w Czyczkowach. Droga ta budowana jest od podstaw. Gruntowy dotychczas odcinek zostanie utwardzony asfaltem.

„Długość remontowanego odcinka to 450 metrów. Nawierzchnię stanowić będzie beton asfaltowy. Nowa droga będzie miała szerokość 5 metrów” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Ponadto przy drodze zbudowane zostaną pobocza i zjazdy na posesje. Powstanie też kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Wszystko ma kosztować ponad 650 tysięcy złotych. 330 tysięcy to dofinansowanie jakie gmina pozyskała z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

fot. serwissamorzadowy.eu

 

Skip to content