Jednogłośnie Rada Miejska w Człuchowie uchwaliła budżet miasta na rok 2020. Zakłada on 61 milionów złotych po stronie dochodów oraz 67 milionów po stronie wydatków. Na inwestycje miasto przeznaczy 13 milionów złotych.

Będzie to kolejny budżet proinwestycyjny – mówi Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło. Na liście zadań znalazło się dwanaście pozycji, z czego trzy mają dofinansowanie unijne w łącznej wysokości aż 5 milionów złotych. I tak – Miasto Człuchów planuje przede wszystkim dokończenie budowy węzłów integrujących wraz z rozwojem sieci transportu publicznego i systemu ścieżek rowerowych. Dokończona będzie także rewitalizacja śródmieścia, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury. Remonty prowadzone będą też na drodze w kierunku Sieroczyna oraz na ulicach: Leśnej, Zielonej, Mieszka I, Stajennej, Garbarkiej (parking) oraz na Wojska Polskiego przy budynku 34a. Miasto będzie także partycypowało z kosztach budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wiejskiej Człuchów. Zmodernizowany zostanie również monitoring miejski oraz wybrane budynki komunalne.

Rok 2020 będzie trzecim z rzędu, gdy to samorząd Człuchowa na inwestycje będzie przeznaczał ponad 20 procent swojego budżetu. Mimo to zadłużenie miasta utrzyma się na bezpiecznym poziomie 25 procent.

fot. serwissamorzadowy.eu